Internet Archive BookReader

Heike monogatari, Hogen monogatari shinshaku : tsuketari Heiji monogatari